Home


​​Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 11 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden)
ODBS 't Valkhof in Roden, ODBS De Eskampen in Peize en SWS De Schans in Een zijn gecertificeerde Daltonscholen en OBS 't Spectrum te Peize is een gecertificeerde BAS+ school.

Vanaf 1 augustus 2017 fuseren OBS De Vlinderhof te Veenhuizen en CBS De Veenster te Veenhuizen tot de Samenwerkingsschool Veenhuizen. Op de websites van de scholen is nadere informatie te vinden over de aanstaande fusie.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
 
Op alle scholen van OPO Noordenveld wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

Binnenkort Open Huis

Begin 2017 organiseren de scholen van OPO Noordenveld een Open Huis in verband met de aanmelding van nieuwe leerlingen In onderstaand overzicht alvast even de data en tijden:

 • OBS De Tandem Roden: 8 februari van 08.45 - 10.00 uur
 • OBS De Marke Roden: 8 februari van 09.45 - 11.00 uur
 • ODBS Het Valkhof Roden: 15 februari van 08.45 - 12.00 uur
 • OBS De Poolster Nieuw-Roden: 15 februari van 08.45 - 12.00 uur
 • OBS De Flint Nietap: 16 februari van 09.00 - 11.30 uur
 • OBS Het Palet Roderwolde: 15 februari van 09.00 - 11.30 uur
 • OBS De Hekakker Norg: 14 februari van 08.45 - 10.00 uur
 • OBS 't Spectrum Peize: Informatieavond 24 januari van 19.30 - 21.00 uur
        Open Huis op 26 januari van 09.00 - 11.30 uur
 • ODBS De Eskampen Peize: Informatieavond op 25 januari van 19.30 - 21.00 uur 
        Open Huis op 26 januari van 09.00 - 11.30 uur
 • Samenwerkingsschool Veenhuizen/De Vlinderhof: 15 februari van 08.30 - 12.30 uur
 • Samenwerkingsschool De Schans Een: 15 februari van 09.00 - 11.00 uur
 • OBS De Elsakker Westervelde: 14 februari van 08.45 - 12.00 uur

Voor alle scholen geldt dat u van harte welkom bent op het Open Huis en/of de Informatieve Avonden. Daarnaast kunt u op alle scholen terecht voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. Hiervoor willen de scholen wel graag dat u even een afspraak maakt.
Zoeken
OPO​​ Noordenveld
​​Groene Zoom 16
9301 SJ  Roden
Postbus 21
9300 AA  Roden
050-4065780