Home


​​Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).
ODBS 't Valkhof in Roden, ODBS De Eskampen in Peize en SWS De Schans in Een zijn gecertificeerde Daltonscholen en OBS 't Spectrum te Peize is een gecertificeerde BAS+ school.

Vanaf 1 augustus 2017 zijn OBS De Vlinderhof  en CBS De Veenster te Veenhuizen gefuseerd tot de Samenwerkingsschool Veenhuizen met de naam: Kindcentrum Speel en Leer. De nieuw gevormde school is een gecertificeerde Daltonschool waarin Positive Behavior Support centraal staat. Kindcentrum Speel en Leer valt bestuurlijk onder CKC Drenthe.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
 
Op alle scholen van OPO Noordenveld wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.
Informatieavond voor ouders over het puberbrein |  21-02-2018
In navolging op de informatieavond voor leerkrachten vond op 21 februari jl. een informatieavond plaats over het puberbrein. De thema-avond (vrij entree) vond plaats op De Poolster en de belang-stelling was overweldigend (het bordje 'uitverkocht' moest op de deur). 

De informatieavond werd geleid door René Koens, hij liet de ouders kennismaken met interessante, zorgelijke, humoristische, herkenbare en hilarische situaties die ontstaan in het soms ondoorgron-delijke brein van de puber. De informatieavond is positief ontvangen door de ouders.
OPON organiseert regelmatig thema-avonden voor leerkrachten en/of ouders. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van school.  Zie voor een korte impressie de foto's in de rechter kolom »


Thema-avond GMR succes | 13-02-2018
Dinsdag 13 februari jl. vond de jaarlijkse thema-avond van de GMR plaats. De thema-avond is bestemd voor ouders, leerkrachten, MR-leden en directeuren van alle basisscholen die vallen onder het bestuur van OPON. Deze avond heeft als doel te informeren, te leren, contacten te leggen en te verbinden, in een ontspannen sfeer.  Een viertal scholen gaf in circuitvorm een presentatie:

» OBDS De Eskampen - De plusklas:
» SBO 't Hoge Holt - Passend Onderwijs;
» OBS De Hekakker - Het ouderportaal;
» OBS De Poolster - Muziek Impuls.

De avond vond plaats in SBO 't Hoge Holt. De catering was voor een groot deel in handen van leerlingen van 't Hoge Holt, zij hadden o.a. heerlijke hapjes gemaakt. Complimenten!
Wij kijken terug op een leerzame en gezellige avond » 

Zoeken
OPO​​Noordenveld
​​Groene Zoom 16
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
  7. Managing Director