Home


​​Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 11 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).
ODBS 't Valkhof in Roden, ODBS De Eskampen in Peize en SWS De Schans in Een zijn gecertificeerde Daltonscholen en OBS 't Spectrum te Peize is een gecertificeerde BAS+ school.

Vanaf 1 augustus 2017 fuseren OBS De Vlinderhof  en CBS De Veenster te Veenhuizen tot de Samen-werkingsschool Veenhuizen. Op de websites van de scholen is nadere informatie te vinden over de aanstaande fusie. De nieuw te vormen school wordt een gecertificeerde Daltonschool waarin Positive Behavior Support centraal komt te staan.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
 
Op alle scholen van OPO Noordenveld wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

Zoeken
OPO​​ Noordenveld
​​Groene Zoom 16
9301 SJ  Roden
Postbus 21
9300 AA  Roden
050-4065780