Home

Welkom op de website van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen tien openbare scholen voor basisonderwijs, een samenwerkingsschool voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.


Start opleiding tot kwaliteitscoördinator

Onze intern begeleiders zijn 13 februari 2024 gestart met de opleiding tot kwaliteitscoördinator van Bureau Meesterschap. Bij de aftrap waren ook de directeuren aanwezig die in de komende maanden vaker zullen aansluiten om daarna, samen met de schoolteams, aan een goede kwaliteitscultuur op de scholen te werken.

OPO Noordenveld is al langer bezig met het door ontwikkelen van de professionele cultuur op de scholen, waarbij de leraren nog meer eigenaar worden van de kwaliteit van het onderwijs en samen met de intern begeleider en de directeur de onderwijskundige ontwikkeling van de school regisseren. Het optimaal leren van de leerlingen staat daarbij centraal.

In de school wordt dan een diversiteit aan rollen en taakinvullingen van de intern begeleider zichtbaar. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces.

De intern begeleider in de rol van kwaliteitscoördinator, als leercoördinator, zorgregisseur en trendanalist, wordt medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem in de school.

We wensen alle deelnemers veel succes met deze opleiding!


Mooie start OPON academie

Maandag 13 november 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats van de OPON academie. Vanaf dit schooljaar kunnen alle collega's deelnemen aan verschillende cursussen, workshops en inspiratiesessies georganiseerd binnen de eigen stichting. We hebben een gevarieerd programma weten samen te stellen waarin er onder andere ruimte is voor didactiek, pedagogiek, coaching en duurzame inzetbaarheid.

124 medewerkers hebben zich ingeschreven voor een of meerdere scholingsmomenten. Wat een prachtige opbrengst voor dit eerste jaar! Maandag vond de eerste bijeenkomst van de eerste cursus plaats: Help! Ik heb jongens in de klas, over de ontwikkeling en specifiek gedrag van jongens en hoe hiermee om te gaan. Deze cursus wordt  verzorgd door twee van onze eigen collega's van het ondersteuningsteam.

Het was een mooie start en we kijken uit naar de rest van het scholingsprogramma.

 OPON vacatures

(hieronder klikken voor de vacature tekst)


2023 - 2024

(hieronder klikken voor het artikel)


Rating

Hieronder kunt u aangeven wat u van deze site vindt wat betreft gebruiksgemak, inhoud en overzichtelijkheid, zodat wij hier ons voordeel mee kunnen doen. 

Rating: 4.2380952380952 sterren
63 stemmen

Onderwijs aan Oekraïense kinderen en andere vluchtelingen

De Oekraïense kinderen en andere vluchtelingen in Noordenveld moeten eerst ingeschreven worden bij de gemeente Noordenveld. Via de gemeente ontvangen wij de informatie over de aantallen die naar de scholen in Noordenveld komen. We werken hierin samen met alle basisscholen in de gemeente. Per nieuwe aanmelding wordt er bekeken welke plek het meest passend is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Noordenveld.